Ръст в търсенето на централни имоти под наем в Лондон

 Ръст в търсенето на централни имоти под наем в Лондон

Годишният темп на растеж на лондонските висок клас имоти под наем намалява до - 4.9%, а тримесечният спад е -0.7%, което е най-ниското ниво от ноември 2015 г., показва последният индекс за наемите на консултантската компания Knight Frank.

Броят на имотите , които се отдават под наем се е увеличил през последните 12 месеца, което се дължи на несигурността след повишението на данъците. Допълнителни усложнения буди и политическата несигурност около референдума за излизане от ЕС, показва анализ на експертите. 

През юни 2015 г на пазара са излезли с 51% повече имоти, докато през февруари те намяляват до 23 %.

Знак за увеличаващо се търсене е ръстът на новите потенциални  наематели с 1.5 % на годишна база през шестте месеца до февруари. В същото време броят на договорените за отдаване под наем жилища е нараснал с 22% за същия период.

Търсенето варира в различни ценови граници, като най-засилено е то за имоти под 1000 паунда, които са особено популярни сред студентите и млади специалисти, а и заради ограничените бюджети на някои корпорации, плащащи разходите на служителите си. Имоти, които се отдават между 3 000 и 5 000 паунда на седмица, което традиционно се наемат от висши ръководители във финансовата сфера, се търсят по – малко.

"Наемодателите в този ценови диапазон често се налага да правят двуцифрени процентни намаления, ако не искат жилищата им да останат празни“, коментират консултантите.