Продажба Парцел гр.София

Ref ID: 0001871 Площ: 2283.00кв. м.

Продажба
Цена: 593,580 EUR
Цена кв/м: 260 EUR
Ипотека €3,471/м.

Пресметнете сами месечната си вноска

Цена на имота Първоначална вноска
Години Лихва
Вие ще плащате по: €3,471/м.
Кандидатствай

Има еднократна такса от € 150, която не е включена.

Урегулиран поземлен имот Студентски град, ж.к. Малинова долина, в съседство с НСА “В. Левски” и Зимния дворец на спорта. Бърз достъп по бул. “Св.Кл. Охридски”. Районът е бързо развиващ се, с нтензивно жилищно застрояване. Продават се и съседни имоти с площ 677 кв.м., 5032 кв.м., 726 кв.м., 1617 кв.м. и има възможност за обединяването на два или повече от тях. Максимална площ от 10335 кв.м. Имотите, съгласно ОУП попадат в устройствена зона Жс – жилищно строителство за средноетажно застрояване, с параметри: плътност 50%, кинт 2.3 и кота корниз 15 м. за жилищни и 20 м. за обществени сгради. Имотите са подходящи и за друг вид застрояване: административни и делови сгради, хотели, обекти на културата, търговията, услугите, търговско - складови и безвредни производства и др. Комуникации-ток, вода , канал в близост.

Особености

  • С виза

Пресметнете сами месечната си вноска

Цена на имота
Първоначална вноска
Години
Лихва
Вие ще плащате по: €3,471/м.
Кандидатствай

Има еднократна такса от € 150, която не е включена.