май 19

Застрахователен брокер и застрахователен агент

Застрахователният брокер е независим застрахователен агент,който работи с много застрахователни компании, за да намери най-добрите условия за неговите клиенти. Застрахователния агент работи за една конкретна фирма, докато застрахователния брокер работи с повече застрахователни компании, но дейността и на двамата е подобна. И брокера и агента се занимават с уреждането на искове и обикновено работят на базата на комисионна.

В повечето държави, както агента, така и застрахователния брокер, трябва да бъдат лицензирани, след като са преминали изпит за застрахователи или отговарят на определени условия. Въпреки, че формално образование или степени не са необходими, за да сте агент или застрахователен брокер, те са полезни. Надграждането и управленския опит, със сигурност са от полза за агента, който се надява да стане независим застрахователен брокер. Агента или застрахователния брокер, също може да присъстват на семинари и конференции, за да са в крак с най-новите тенденции в застраховането и изменения в законодателството. Застрахователния брокер също така трябва да обяви в комисията по финансов надзор отчет за своята дейност…